Magdalena Katańska

Artwork (8)

Magdalena Katanska Birdie

Magdalena Katanska Behemot

Magdalena Katanska Reptilian

Magdalena Katanska Wyvern

Magdalena Katanska Behemoth

Magdalena Katanska Behemoth Sculpt 1

Magdalena Katanska Behemoth Sculpt 2

Magdalena Katanska Behemoth Sculpt 3